Outils personnels
Accueil Welkom op de nieuwe website van de gemeente van Sivry-Rance
Actions sur le document

Welkom op de nieuwe website van de gemeente van Sivry-Rance

Goedendag,
 
Het gemeentecollege van Sivry-Rance heeft vandaag besloten om een buitengewone financiële steun toe te kennen teneinde actief aan de internationale solidariteit deel te nemen die voor de slachtoffers van de aardbeving aan Haïti wordt georganiseerd.
Wij zijn van mening dat de plaatselijke overheid niet onverschillig kan blijven aan deze natuurrampe en humanitaire.
 
Na over de verschillende mogelijke steunmaatregelen nagedacht te hebben (oogst van kleding, voedsel of geld), hebben wij voor een bewustmakingsactie van de bevolking aan de geldschenkingen op de rekening Haïti Lavi 12-12 door de communicatiemiddelen geopteerd die Internet aanbiedt.
 
De gemeente van Sivry-Rance verbindt zich ertoe om 1 euro op de rekening Haïti Lavi 12-12, ten belope van maximum 1000 euro, voor elke inwoner van de Bos van Hainaut te betalen die is
teruggekeerd naar op Facebook de groep „Gemeentebestuur van Sivry-Rance“,
ofwel verzendt een mail naar het adres haitisivryrance@gmail.com.
 
Deze financiële steun vertegenwoordigt 0,12% van de werkingskosten van het gemeentebestuur die in 2010 in de begroting op worden genomen. Het gemeentepersoneel zal gevoelig gemaakt worden voor deze inspanning in de dagelijkse uitgaven.
Wij zullen de leden tot deze actie aansporen om een gift van minstens 1 euro op de rekening Haïti Lavi 000-0000012-12 eveneens uit te voeren.
Wij rekenen op u om in uw omgeving deze informatie af te lossen of om het te vermelden in uw statuut Facebook.
 
Voor het Gemeentecollege,
 
Jean-François Gatelier
Burgemeester van Sivry-Rance